دانلود رایگان


گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی با عنوان کارخانه ماکارونی زرین گل - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی با عنوان کارخانه ماکارونی زرین گل

دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی با عنوان کارخانه ماکارونی زرین گل فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 140
بخشی از متن :

فهرست

فصل 1 : آشنایی کلی با مکان کارآموزی ..... 1
تاریخچه ..... 2
خط مشی کیفیت ..... 3
سازماندهی و نمودار سازمانی شرکت صنایع غذایی زرین گل ..... 4
کنترل فرآیند ..... 5

فصل 2 : تاریخچه گندم ..... 6
1-2 . تاریخچه گندم ..... 7
2-2 . گیاه شناسی گندم ..... 8
3-2 . مشخصات فیزیکی دانه گندم ..... 9
4-2 . طبقه بندی گندم از نظر جنبه های صنعتی ..... 10
1-4-2 . گندم قرمز بهاره ..... 10
2-4-2 . گندم دیوروم و دیوروم قرمز ..... 10
3-4-2 . گندم سخت قرمز زمستانه ..... 10
4-4-2 . گندم نرم قرمز زمستانه ..... 10
5-4-2 . گندم سفید ( سخت و نرم) ..... 10
6-4-2 . گندم مخلوط ..... 10
5-2 . عوامل فیزیکی موثر در کیفیت گندم ..... 11
1-5-2 . وزن حجمی یا وزن واحد حجم ..... 11
2-5-2 . وزن دانه ..... 11
3-5-2 . اندازه و شکل دانه ..... 11
4-5-2 . سختی دانه ..... 11
5-5-2 . زجاجیت ..... 11
6-5-2 . رنگ ..... 12
7-5-2 . دانه های سیب دیده ..... 12
8-5-2 . ناخالصی ها ..... 13
6-2 . بیماری های گندم ..... 14
1-6-2 . زنگ گندم ..... 14
2-6-2 . فوزاریوم گندم ..... 14
3-6-2 . سیاهک ..... 14
4-6-2 . ناخنک ..... 14
5-6-2 . نماتد گندم ..... 14
7-2 . عوامل شیمیایی موثر در کیفیت گندم ..... 15
1-7-2 . رطوبت ..... 15
2-7-2 . مقدار پروتئین ..... 15
3-7-2 . کیفیت پروتئین ..... 16
4-7-2 . اسیدیته چربی ..... 16
8-2 . جنبه های صنعتی ترکیبات گندم .....17
1-8-2 . کربوهیدرات ها ..... 17
2-8-2 . گلوتن ..... 20
3-8-2 . چربی ها ..... 21
4-8-2 . پنتوزان ها ...... 22
5-8-2 . سایر قندها ..... 23
6-8-2 . آنزیم های گندم ..... 23
7-8-2 . مواد معدنی گندم ..... 24
8-8-2 . ارزیابی حسی گندم ..... 24
9-2 . نگه داری گندم ..... 28
1-9-2 . سیلو های نگه داری گندم ..... 28
10-2 . نمونه برداری از گندم برای ارزیابی ..... 30
1-10-2 . آزمون نمونه ها ..... 30

فصل 3 : آسياب كردن ..... 32
مقدمه ..... 33
1-3 . مواد اوليه خام ..... 33
2-3 . مراحل تهيه ..... 33
3-3 . مراحل مختلف ..... 34
4-3 . شستشوي گندم ..... 36
5-3 .تميز كردن به روش خشك ..... 36
6-3 . الك جدا كننده ..... 37
7-3 . جدا كردن بذر علف هاي هرز ..... 37
8-3 . آسپيراتور .... 38
9-3 . پوست گيري .... 38
10-3 . آهن گير .... 38
11-3 . شن گير ..... 39
12-3 . سيكلون ها ..... 39
13-3 . فرآيند آسياب كردن گندم ..... 40
14-3 . مواد افزودنی به آرد ..... 40
15-3 . مخاطرات و پيشگيري از آن ها .... 41
16-3 . مداواي بيماران خارش ناشي از حبوبات ..... 44

فصل 4 : تکنولوژی تولید ماکارونی ..... 45
مقدمه ..... 46
1-4 . مواد اولیه ماکارونی ..... 48
1-1-4 . سمولینا ..... 48
2-1-4 . آب ..... 49
3-1-4 . تخم مرغ ..... 50
4-1-4 . مواد افزودنی مجاز ..... 51
5-1-4 . نمک ..... 51
6-1-4 . السیتئین هیدروکلراید ..... 51
7-1-4 . منو و دی گلیسرید ..... 52
8-1-4 . بتا کاروتن ..... 52
9-1-4 . ویتامین C ..... 52
10-1-4 . ویتامین های گروه B ..... 52
2-4 . فرآیند تولید ماکارونی ..... 53
1-2-4 . روش غیر پیوسته ..... 53
2-2-4 . مخلوط کردن اجزاء خمیر ..... 53
3-2-4 . ورز دادن خمیر ..... 55
4-2-4 . دستگاه رشته ساز ..... 56
5-2-4 . قالب های ماکارونی ..... 57
تمیز کردن قالب ها و پرس ها ..... 59
6-2-4 . خشک کردن ماکارونی ..... 59
1-6-2-4 . گرمخانه های ماکارونی ..... 59
2-6-2-4 . سیستم گرمایش ..... 60
3-6-2-4 . فن ها ..... 60
4-6-2-4 . سیستم مکش رطوبت ..... 60
3-4 . روش های خشک کردن ماکارونی ..... 61
1-3-4 . تئوری های خشک کردن ماکارونی ..... 62
2-3-4 . نواقص ناشی از روش های خشک کردن ..... 63
4-4 . برش و بسته بندی ماکارونی ..... 65
5-4 . ویژگی های ماکارونی ..... 65
6-4 . ویژگی های پخت ماکارونی ..... 65
7-4 . کنترل کیفیت فرآورده نهایی ..... 67
1-7-4 . ترک خوردگی رشته های ماکارونی طی مرحله خشک کردن ..... 67
2-7-4 . کنترل PH ..... 68
3-7-4 . نشاسته در آب پخت ..... 68
4-7-4 . آزمون قوام رشته ها ..... 68
5-7-4 . انحناپذیری یا مقاومت به خمش ..... 69
6-7-4 . وجود لک ..... 69
7-7-4 . رنگ ..... 69
8-7-4 . سایر آزمون ها ..... 70
9-7-4 . ارزیابی حسی محصول نهایی ..... 70

فصل 5 : پروسه تولید ..... 72
توزين غلات ..... 73
تخليه گندم ..... 73
انتقال و حمل غله ..... 73
معايب سيلوهاي فلزي ..... 74
سيلو و تجهيزات مورد استفاده در ذخيره سازي ..... 74
سيلوهاي فلزي ..... 74
پروسه توليد آرد ..... 75
عمليات بوجاري و تميز كردن گندم ..... 75
گندم هاي مصرفي و نا خالصي هاي آن ها ..... 76
ناخالصي ها و اثرات نامطلوب آنها ..... 76
بوجاري و تميز كردن گندم از ناخالصي ها ..... 77
دستگاههای بوجاری و اصول کار آ نها ..... 79
عملکرد دستگاههای شن گیر ..... 80
متد کار ..... 81
عملکرد دستگاه پوست گیر ..... 82
عملیات آسیاب گندم ..... 82
الک کروپ ..... 83
والس ..... 83
فیلتراسیون ..... 84
سیستم قسمت الکترونیک فیلتر ..... 84
اختلاط آرد ..... 84
خلاصه پروسه تولید آرد ..... 85
پوستگیر"بوجاری" والس ..... 85
مواد اولیه ماکارونی ..... 87
سمولینا ..... 87
ویژگی های گندم دیوروم ..... 88
خط تولید ..... 88
انبار آرد ..... 89
اضافه کردن گلوتن ..... 86
اکسترودر ..... 89
قالب های ماکارونی و تمیز کردن آنها ..... 92
گرمخانه ..... 93
خشک کردن ماکارونی های فرمی ..... 94
آزمون های کنترل کیفی ..... 95
عوامل موثر در کیفیت ..... 96
آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه ..... 96
الک کردن آرد ..... 96
اندازه ذرات آرد ..... 97
آزمون کمیت و کیفیت گلوتن ..... 94
آزمون تعیین گلوتن مرطوب ..... 97
آزمون تعیین مقدار گلوتن خشک ..... 98
آزمون رطوبت ..... 98
آزمون خاکستر و خاکستر غیر محلول در اسید ..... 98
آزمون های کنترل کیفی فرآورده نهایی ..... 98
آزمون پخت ..... 99

فصل 6 : آزمایش ها ..... 100
آزمایش اول ..... 101
آزمایش دوم ..... 104
آزمایش سوم ..... 106
آزمایش چهارم ..... 107
آزمایش پنجم ..... 109
آزمایش ششم ..... 110
روش اسپکتروفتومتری آهن ..... 114
فصل 7 : شیمی در خدمت پخت و پز ..... 125
عمل پختن و آزاد شدن دی اکسید کربن ..... 126
منوساکاریدها ..... 127
الیگوساکاریدها ..... 128
پلی ساکاریدها ..... 128
نشاسته ..... 129
گلیکوژن .....129
سلولز ..... 129

فصل 8 : MSDS
پتاسیم تیو سیانات ..... 131
پراکسید هیدروژن .... 132
اسيد کلريدريک ..... 134
آشنایی کلی با مکان کارآموزی
تاریخچه
شرکت صنایع غذایی زرین گل در سال 1371 در زمینی به مساحت 1 هکتار با خط تولید ماکارونی و ورمیشل آغاز به کار نمود و اینک دارای خط تولید آرد زرین گل می باشد ، این کارخانه به مدیریت برادران رحمت بخش و مسئول آزمایشگاه و فنی مهندس جلیل وند می باشد.

خط مشی کیفیت
شرکت صنایع غذایی زرین گل با هدف تامین انواع آرد مرغوب ، ماکارونی ، ورمیشل ، رشته آش ، آرد و سبوس در سال 1371 تاسیس شده است. این واحد صنعتی در جهت تولید محصولات با کیفیت مطلوب و افزایش سطح رضایت مشتریان و توسعه صنعت تولید آرد در داخل کشور و افزایش اعتماد و گرایش مشتریان به استفاده از محصولات استاندارد و دستیابی به استاندارد های ملی اقدام به استقرار سیستم کیفیت در چهار چوب این نظام نامه نموده است . در این راستا خط مشی کیفیت خود را به شرح ذیل اعلام می دارد :
افزایش رضایت مشتریان از طریق تهیه محصولات منطبق با نیازمندی های آنان .
بهبود مستمر سطح کیفیت محصولات .
تولید و عرضه محصولات مطابق با استانداردهای ملی .


گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی با عنوان کارخانه ماکارونی زرین گل


گزارش کارآموزی


رشته شیمی کاربردی


عنوان کارخانه ماکارونی زرین گل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی جدید و آماده | پایان نامه ، پروژه های نرم ...

کارآموزی شیمی کاربردی -کارخانه ماکارونی زرین گل 140 ص ... گزارش کار آشنایی با چوب ...

گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در اداره آب و فاضلاب

گزارش کارآموزی رشته شیمی ... کارخانه ماکارونی زرین گل. ... شیمی کاربردی با عنوان ...

گزارش کار آزمایشگاه شیمی ساخت محلول | QYAE

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی ساخت محلول، در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن گزارش کار: هدف آزمایش: هدف از آزمایش شماره 1 ساخت 100 میلی لیتر محلول با غلظت 1/0 مولار از lNaC جامد است.

گزارش کارآموزی جدید و آماده | پایان نامه ، پروژه های نرم ...

کارآموزی شیمی کاربردی -کارخانه ماکارونی زرین گل 140 ص ... گزارش کار آشنایی با چوب ...

دانلود مقاله کارآموزی شیمی کاربردی -شرکت آب و فاضلاب ...

... با آب باید به عنوان ... زرین گل کارآموزی شیمی کاربردی -کارخانه ماکارونی زرین ...

دانلود گزارش کارآموزی از گندم تا ماکارونی-کارخانه ماکارونی ...

گزارش کارآموزی از گندم تا ماکارونی-کارخانه ماکارونی زرین گل دسته: فنی و مهندسی

پاورپوینت طراحی مجتمع مسکونی دیوار های سفید اثر ژان نوول - 47 اسلاید

تولید لاستیک

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کم سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت در مورد برنامه کشوری تنظیم خانواده

تحقیق درباره نگرشي به برج پيزا 20ص

دانلود پاورپوینت نقش تغذیه در رشدوسلامت انسان.PPT

پاورپوینت آشنایی با ساختار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

تحقیق در مورد نظم و بي نظمي در فلزات

دانلود مقاله دريچه هاي مصنوعي قلب و پيشگيري از اندوكارديت باكتريال

پاورپورنت سیاست آموزشی چیست