دانلود رایگان


پاورپوینت بررسی اثرات تاریخ کاشت تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره دراراک - دانلود رایگاندانلود رایگان دراین پاورپوینت بررسی اثرات تاریخ کاشت تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره دراراک بررسی می شود

دانلود رایگان پاورپوینت بررسی اثرات تاریخ کاشت تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره دراراک

نوع فایل: power point
قابل ویرایش: 55 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
نتايج حاصل از آزمايش حاکي از آن است که سطوح مختلف کود نيتروژن بر صفات عملکرد دانه ، وزن صد دانه ، تعداد غوزه در بوته ، ارتفاع نهايي بوته ، ارتفاع شاخه دهي ، وزن خشک کل مرحله رسيدگي فيزيولوژيکي قطر ساقه ، تعداد غوزه نابارور در بوته ، طول شاخه فرعي ، تعداد شاخه فرعي فرعي ، درصد پوکي دانه معني دار بوده است .¨اثر تراکم بر صفات عملکرد دانه ، وزن صد دانه ، تعداد دانه در غوزه ، تعداد غوزه در بوته ، ارتفاع شاخه دهي وزن خشک کل مرحله رسيدگي فيزيولوژيک ، قطر ساقه ، تعداد غوزه نابارور در بوته ، تعداد شاخه فرعي ، تعداد شاخه فرعي فرعي ، درصد پوکي دانه معني دار شده است ، در نهايت بهترين عملکرد روغن که هدف اصلي از کشت گلرنگ مي باشد ، مربوط به تيمار 200 کيلوگرم اوره در هکتار و تراکم 800 هزار بوته در هکتار با ميانگين 5/818 کيلوگرم روغن در هکتار مي باشد و با توجه به هدف توليد دانه و استحصال روغن دانه از کشت گلرنگ ، قابل توصيه در اين منطقه مي باشد .
فهرست مطالب واسلایدها:
مقدمه
گیاه شناسی
مزایای زراعت گونه های گلرنگ
بررسی منابع
مواد و روشها
خصوصیات خاک مزرعه مورد آزمایش
طرح آماری و تیمارهای مورد آزمایش
عملیات زراعی
صفات اندازه گیری شده
محاسبات و تجزیه و تحلیل آماری
نتایج و بحث
تجزيه و تحليل رشد
نتيجه گيري پيشنهادات سرعت رشد محصول ( CGR )پاورپوینت


بررسی


اثرات


تاریخ


کاشت


تراکم


بوته


سطوح


مختلف


کود


نیتروژن


عملکرد


اجزای


عملکرد


گلرنگ


بهاره


اراک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه