دانلود رایگان


ارائه مدلی برای پیش بینی بیماری کلیوی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه مدلی برای پیش بینی بیماری کلیوی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی

دانلود رایگان ارائه مدلی برای پیش بینی بیماری کلیوی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی چکیده
مشکلات کلیوی به آرامی و قبل از ایجاد هر گونه شکایت، رخ میدهد. و زمانی آشکار خواهد شد که بخش عظیمی از کلیه، نابود و همینطور عملکرد آن بسیار پائین آمده است، در این حالت زمان جبران نیز از بین رفته است. و تنها برای ادامه مسیر باید از روش های درمانی مانند دیالیز و یا پیوند بهره برد.
هدف از این مطالعه ارائه مدلی غربالگر، برای پیش­بینی احتمال ابتلا به بیماری کلیه با استفاده از سوابق فردی و خانوادگی است، تا با استفاده از آن بتوان افراد پرخطری که زمینه پررنگ تری برای درگیری با این بیماری را دارند، سریع تر شناسایی نمود. تا با استفاده از طب پیشگیری، از وقوع بیماری جلوگیری نمود.
برای این منظور، از توانای علم داده کاوی بهره مند شدیم. از پایگاه داده انجمن بیماران کلیوی در استان گیلان، برای مدل سازی استفاده شد. و همین­طور الگوریتم مورد استفاده نیز، شبکه­های عصبی می­باشد .
دقت، حساسیت و ویژگی پس از تکرار ده برابر با ارزش 78/97 ، 87/97 ، 50/97 نشان دهنده موفقیت مدل برای پیش بینی میزان احتمال درگیری با بیماری کلیه است.
کلیدواژه­ها: بیماری کلیوی، پیش بینی، داده کاوی، شبکه عصبی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده . 1
فصل اول: مقدمه. 2
1-1- مقدمه . 3
1-2-بیان مساله .. 4
1-3-مرور تحقیقات پیشین .. 5
1-4-هدف پایان نامه . 7
1-5-روش تحقیق .. 7
1-6-نو آوری ها .. 10
1-7-ساختار پایان نامه . 11
فصل دوم:داده کاوی و مفاهیم آن. 12
2-1- مقدمه . 13
2-1-مفهوم و تاریخچه داده کاوی . 14
2-2-مراحل داده کاوی . 16
2-3-1- آماده سازی داده. 17
.. 2-3-1-1- پاکسازی داده 17
.. 2-3-1-2- انتخاب زیر مجموعه ویژگی 18
.. 2-3-1-3- فیلترینگ نمونه ها 18
.. 2-3-1-4- نمونه برداری 18
.. 2-3-1-5- تبدیل داده 18
.. 2-3-1-6- گسسته سازی 18
.. 2-3-1-7- کاهش ابعاد 18
.. 2-3-1-8- انبوهش داده 19
.. 2-3-1-9 - خلق ویژگی 19
2-3-2- یادگیری مدل 19
2-3-3- ارزیابی و تفسیر مدل 20
2-4- خوشه بندی . 20
2-5- دسته بندی .. 21
2-6- شبکه های عصبی مصنوعی.. 22
2-6-1- اجزای سازنده یک شبکه عصبی 24
2-6-1-1- لایه های شبکه عصبی 24
2-6-1-2- وزن 25
2-6-1-3- بایاس 26
2-6-1-4- تابع انتقال 26
2-7- کاربردهای داده کاوی در حوزه های مختلف.. 26
2-8- داده کاوی در حوزه پزشکی.. 27
2-9- چالش هاي داده كاوي در پزشكي.. 28
2-9-3- داده هاي ناقص و مفقود شده 28
2-9-4- قابل فهم بودن نتايج 29
2-9-5- مقدار زياد نتايج 29
2-9-6- نياز به متخصصين 29
2-10- کاربرد داده کاوی در زمینه بیماری قلبی.. 30
2-11- کاربرد داده کاوی در زمینه سرطان.. 30
2-12- کاربرد داده کاوی در زمینه دیابت.. 31
2-13- کاربرد داده کاوی در زمینه کلیوی.. 31
2-7-جمع بندی فصل .. 35
3-1- مقدمه .. 36
3-2- طرح مساله .. 36
3-3- روش انجام کار . 37

3-3-1- جمع آوری دیتاست 38
3-3-2- پیش پردازش و آماده سازی داده ها 40
3-3-2-1- انتخاب زیر مجموعه ای از ویژگی ها 40
3-3-2-2- یکسان سازی ویژگی ها 40
3-3-2-3- کاهش ابعاد ( حذف ویژگی های بی تاثیر) 41
3-3-2-4- خلق ویژگی 41
3-3-2-5- پاکسازی داده 41
3-3-2-6- گسسته سازی داده 42
3-3-3- شبکه های عصبی مصنوعی 43
3-3-3-1- شبكه عصبي پرسپترون چندلايه (MLP) 44
3-3-3-1-1- توانایی پرسپترون 46
3-3-3-1- 2-نحوه عملکرد شبکه عصبی پرسپترون 47
3-3-4- ارزیابی 52
3-4- نرم افزار های مورد نیاز.. 52
3-5- سخت افزار مورد نیاز.. 53
3-6- جمع بندی فصل . 54
فصل چهارم : پیاده سازی وتحلیل داده. 70
4-1- مقدمه .. 71
4-2- پیاده سازی . 71
4-2-1- گام نخست ، پیش پردازش با استفاده از نرم افزار رپید ماینر 71
4-2-2- گام دوم، پیاده سازی الگوریتم شبکه عصبی با استفاده از نرم افزار متلب 73
4-3- ارزیابی و تفسیر مدل.. 79
4-3-1- ماتریس سردرگمی 79
4-3-4- تفسیر مدل 84
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 85
5-1- نتیجه گیری . 86
5-2- پیشنهادات .. 87
5-5- جمع بندی فصل . 87
References 88
لغت نامـه. 91
فرهنگ لغت فارسی به انگلیسی.. 92
فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی.. 98
پیوست. 104
ABSTRACT .. 109


بیماری کلیوی


پیش بینی


داده کاوی


شبکه عصبی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درمورد؛ حفاظت سواحل و بنادر در برابر امواج و بحثهاي اقتصادي

تحقیق در مورد سيستم عامل لينوكس

زندگي بودا 11 ص

پاورپوینت در مورد مراحل ساخت ستونها و رفتارهای سوله

پاورپوینت در مورد مراحل ساخت ستونها و رفتارهای سوله

بافت شناسی در گیاهان

مقوله زن

حسابداری 85 ص

زندگی نامه سيحون

پاورپوینت درمورد کاربرد های لیزر