دانلود رایگان


دانلوددستورالعمل محاسبه توقفات برنامه ريزي نشده وهزينه هاي نگهداري و تعميرات وتعيين اثر بخشي تجهيزات فرمتdoc - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلوددستورالعمل محاسبه توقفات برنامه ریزی نشده وهزینه های نگهداری و تعمیرات وتعیین اثر بخشی تجهیزات

دانلود رایگان دانلوددستورالعمل محاسبه توقفات برنامه ريزي نشده وهزينه هاي نگهداري و تعميرات وتعيين اثر بخشي تجهيزات فرمتdoc 4صفحه
دستورالعمل
محاسبه توقفات برنامه ريزي نشده وهزينه هاي
نگهداري و تعميرات وتعيين اثر بخشي تجهيزات
  1. هدف:
هدف از تهيه اين دستورالعمل تشريح نحوه جمع آوري و تعيين علل توقفات برنامه ريزي نشده ، هزينه هاي نگهداري و تعميرات دستگاهها و در نهايت تعيين اثربخشي تجهيزات (OEE) مي باشد .
  1. محدوده اعتبار :
دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه دستگاهها و تجهيزات سازمان مي باشد.
  1. شرح مسئوليتها:
مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بعهده مديرتوليد مي باشد و واحدهاي ديگر ملزم به همكاري در جهت اجراي آن مي باشـند .
  1. واژگان تعاريف:
ندارد
  1. شرح اقدامات:
5-1-توقفات برنامه ريزي نشده :
جهت جمع آوري و تعيين علل توقفات برنامه ريزي نشده مديرتوليد به صورت شش ماهه اطلاعات مورد نياز را از فرمهاي سوابق تعميرات تجهيز (FMRD005) ، گزارشات روزانه توليد (FMPR002) استخراج مي نمايد و در فرم توقفات برنامه ريزي نشده (FMPR005 ) ثبت مي نمايد . پس از ثبت و جمع بندي زمانهاي توقف ، درصد توقف دستگاهها ، علل توقف هر دستگاه را محاسبه مي نمايد وتوسط تمودار پارتوو نمودار روند، درصد هردستگاه را نسبت به هم ونسبت به دوره هاي قبلي بررسي مي نمايند .
5-2- هزينه هاي تعميرات و نگهداري :
جهت بدست آوردن هزينه هاي تعميرات و نگهداري هر دستگاه، مدير توليد بصورت شش ماهه از فرمهاي درخواست تعمير تجهيزات و كارت سرويس روزانه ماشين آلات(FMRD010) اطلاعات لازم را استخراج مي نمايد و در فرم كاربرگ هزينه هاي نگهداري و تعميرات(FMRD018) ثبت مي نمايد اين اطلاعات جهت محاسبه و تعيين هزينه هاي ريالي به واحد مالي / اداري ارائه شده تا محاسبات لازم انجام شــــود.


دانلوددستورالعمل محاسبه توقفات برنامه ریزی نشده وهزینه های نگهداری و تعمیرات وتعیین اثر بخشی تجهیزات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه دو سو گرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونزدانلود پاورپوینت اقتصاد سياسي رادیکال- 10 اسلایدپاورپوینت مایندفولنس یا mindfulness