دانلود رایگان


پروژه جرائم عليه تماميت جسماني. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه جرائم علیه تمامیت جسمانی به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه جرائم عليه تماميت جسماني. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 72 صفحه

مقدمه:
صدمات بدني
به طور قطع مهمترين و سنگين ترين جرائمي كه باعث صدمات جسماني بدني مي شود صدماتي است كه منتهي به مرگ مجني عليه مي گردد. قتل بر حسب اين كه عمدي يا شبيه عمدي يا خطاء محض يا به تسبيب و يا در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي غير عمدي ناميده شود مجازات آن متفاوت مي باشد. همين اختلاف در مورد ضرب و جرح نيز جاري است.
به طور كلي قتل غير عمدي، شبيه عمدي، خطاء محض و يا به تسبيب يا صدمه غير عمدي و ضرب و جرح شبيه عمد و خطاء محض يا به تسبيب از نظر جزائي به غير از اختلاف در نتيجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها مي شود ماهيتاً وضع تقريباً مشابهي دارند به همين جهت صدمات بدني به شرح زير مورد بحث واقع مي شوند.
مبحث اول – قتل عمدي.
مبحث دوم – قطع عضو و ايراد ضرب و جرح عمدي.
مبحث سوم- قتل و صدمات بدني غير عمدي.
مبحث چهارم- شركت و معاونت در قتل و صدمات بدني.
حقوق جزاي اغلب كشورها موارد ترك فعلي را كه ممكن است موجب صدمه بدني حتي مرگ مجني عليه گردد جرم دانسته است. اين امر در فقه جزاي اسلامي نيز مطرح است.

فهرست مطالب:
باب اوّل
جرائم عليه تماميت جسماني
مقدمه – صدمات بدني
مبحث اوّل
قتل عمدي
بخش اول – قتل نفس در شريعت اسلام
1- قتل نفس در اديان مختلف
2- منابع و مآخذ قتل نفس از ديدگاه قرآن مجيد
بخش دوم – قتل عمدي در حقوق موضوعه
1- تعريف قتل عمدي
تعريف قتل عمدي پيشنهادي
2- اركان قتل عمدي
الف- ركن مادي قتل
اوّل- وجود شخص زنده
بند (الف)- حيات قبلي مجني عليه
بند (ب)- منتفي بودن خودكشي
دوم- فعل مادي قتل عمدي
بند (الف)- فعل مثبت مادي
بند (ب)- ترك عمل
بند (ج)- عنصر مادي جرم از نظر فقه جزائي
ب- ركن معنوي يا عمد و قصد در قتل عمدي
ج- ركن قانوني قتل عمدي
اول- احكام قصاص بر طبق قرآن مجيد
دوم- خصوصيات قصاص
1- لزوم اجازه ولي مسلمين يا نماينده او در قصاص
2- لزوم اجازه ولي دم براي اجراي قصاص
بخش سوم – اثبات قتل
1- اقرار
الف- منع اخذ اقرار به‏عنف وشكنجه واجبار اشخاص‏به ارائه دليل، درقانون اساسي
ب- ضمانت اجراي‏‏‏‏تخلف از اصل سي وهشتم قانون اساسي‏جمهوري اسلامي ايران
ج- صحت در اقرار
د- كيفيت و كميت اقرار در قتل در حقوق موضوعه
2- شهادت
الف- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسي
ب- كيفيت و كميت گواهي يا شهادت در حقوق موضوعه
ج- شهادت منتهي به وضع لوث
3- قسامه
الف- سوگند عادي
ب- قسامه به عنوان سومين راه ثبوت قتل در دادگاه
ج- كيفيت و كميت سوگند و قسامه در حقوق موضوعه
فهرست منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
  1. دائره المعارف علوم اسلامي قضايي-دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي
  2. قضا در اسلام-استاد محمد سنگلجي
  3. ترمينولوژي حقوقي-دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي
  4. تحرير الوسيله-آيت ا… العظمي حضرت امام خميني
  5. قواعد ابطال دليل-دكتر ايرج گلدوزيان
  6. حقوق جزاي ايران بر مبناي شريعت اسلام- دكتر ايرج گلدوزيان
  7. نشريه مؤسسه حقوق تطبيقي-دكتر ابوالقاسم گرجي


جرائم علیه تمامیت جسمانی


قتل عمدی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت در مورد كوه هاوقله هاي ايران.

420-پاور پوینت فناوری اطلاعات IT در کاربردهای امنیتی پلیس

تحقیق شيمي پيش 1

تحقیق در مورد نقش دوستان در پرورش اجتماعی نوجوانان 24 ص

پاورپوینت تولید گل رز با استفاده از روش بیوتکنولوژی

روش تحقيق در حقوق

تحقیق در مورد تأثیر ورزش در پیشگیری از چاقی و لاغری 9ص

HOTEL A1

تحقیق در مورد شیر و فرآورده

پاورپوینت پیشگیری و کنترل بیماری دیابت