دانلود رایگان


اقدام پژوهشی آماده در مورد روش های عاطفی آسیب زا در تربیت با تکیه بر آیات قرآن کریم و احادیث ائمّه(ع) - دانلود رایگاندانلود رایگان اقدام پژوهشی آماده در مورد روش های عاطفی آسیب زا در تربیت با تکیه بر آیات قرآن کریم و احادیث ائمّه(ع) با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه

دانلود رایگان اقدام پژوهشی آماده در مورد روش های عاطفی آسیب زا در تربیت با تکیه بر آیات قرآن کریم و احادیث ائمّه(ع)
عنوان : روش های عاطفی آسیب زا در تربیت با تکیه بر آیات قرآن کریم و احادیث ائمّه(ع)
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 25 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ همانطور که در فهرست آمده اقدام پژوهشی دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 3
مقدّمه 3
1ـ تحقیر 7
1ـ1) نمونه‌های تحقیر 8
1ـ1ـ1) استهزاء و تمسخر 9
1ـ1ـ2) ملامت و سرزنش 11
1ـ1ـ3) تهمت 13
1ـ1ـ4) دشنام 15
1ـ1ـ5) القاب زشت (تَنابُز) 18
2ـ تبعیض 18
نتیجه‌گیری 20
پی‌نوشت‌ها: 22
مراجع 23چکیده :
یکی از خصوصیّات برجستة انسان نسبت به دیگر موجودات، برخورداری از نیروی عاطفه است. این نیرو یکی از ملزومات زندگی اجتماعی به شمار می‌رود. انسان‌ها در پرتو دلبستگی به یکدیگر، زندگی تشکیل می‌دهند و با از خود گذشتگی و ایثار به این زندگی ادامه می‌دهند و به پرورش نسل‌های بعد از خود می‌پردازند. در قرآن و روایات ائمّه(ع) نیز به مصادیق مثبت عاطفه همچون ایثار، محبّت، خشم در مقابل ظلم و مقابله با کینه، حسد، بُخل و رذایل دیگر بسیار اشاره شده است. با توجّه به اهمیّت مسئله در امر تربیت و فراوانی روش‌های ایجابی عاطفی در عمل تربیتی افراد خانوادهو ناشناخته ماندن روش‌های سلبی عاطفی که با عنوان روش‌های عاطفی آسیب‌زا در تربیت از آن یاد می‌شود، این پژوهش درصدد است با روش توصیفی‌ـ تحلیلی و با استفاده از منابع دینی و یافته‌های علوم معاصر به تبیین مهم‌ترین روش‌های عاطفی آسیب‌زا در تربیت بپردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین روش آسیب‌زا تبعیض میان کودکان و تحقیر کودک در برابر دیگران است که با روش‌هایی چون استهزاء و تمسخر، ملامت و سرزنش، تهمت، دشنام و القاب زشت بروز می‌یابد و راهکارهایی همچون تکریم شخصیّت کودک در هر شرایط، توجّه به احساسات او و دوری از تبعیض، می‌تواند راهی برای مقابله با این روش باشد. این مهم با درک بهتر موقعیّت کودک، احساسات او و دقّت در عملکرد والدین در برابر افراد خانواده و به طور کلّی، متربّیان حاصل خواهد شد.
مقدمه :
انسان با یک گرایش درونی، طالب لذّت است و همواره برای دستیابی به آن تلاش می‌کند. طلب لذّت در انسان به دلیل وجود دو نوع کشش در وجود اوست؛ اوّلین کشش مشترک میان انسان و حیوان که ضامن حفظ و بقای فردی انسان است و نیازهای حیاتی وی را تأمین می‌کند، غرایز نام دارد. با برانگیخته شدن غرایز، حالاتی عاطفی در انسان به وجود می‌آید (ر.ک؛ حسین‌زاده، 1390: 88). این حالت دومین کششی است که تنها در وجود انسان نهادینه شده است و حیوانات از آن بهرة کمی دارند و به آن عاطفه یا هیجان گفته می‌شود. عاطفه در لغت به معنای توجّه و میل (ر.ک؛ شیروانی، 1379: 184) و در اصطلاح به احساساتی اطلاق می‌شود که در ارتباط با یک موجود زندة باشعور، در نَفْسِ انسان تحقّق می‌یابد و او را وامی‌دارد تا به نفع آن موجود گامی بردارد یا دست‌کم با وی اظهار همدردی یا احساس ترحّم و یگانگی کند (ر.ک؛ سیری در سپهر اخلاق، 1389، ج 2: 544) و به بیان دیگر، می‌توان گفت: «عاطفه یک حالت درونی است که جلوه و انعکاس آن یه صورت هیجان بروز می‌کند» (قائمی، بی‌تا: 166). بنابراین، عاطفة انسانی برخلاف غرایز که پشتوانة خودخواهی دارد، استعدادی درونی است که پشتوانة دیگرخواهی در انسان به وجود می‌آورد (ر.ک؛ سادات، 1373: 105).
منابع :

قرآن کریم.
نهج‌البلاغه.
ابن‌بابویه قمی (صدوق)، محمّدبن علی. (بی‌تا). مَن لا یحضره الفقیه. علی‌اکبر غفّاری. قم: مؤسّسة نشر اسلامی.
ابن‌حمید، صالح‌بن عبدالله. (بی‌تا). موسوعةالنّضرة النّعیم فی مکارم أخلاق الرّسول الکریم(ص). جدّه: دار الوسیلة.
ابن‌شعبة حرّانی، حسن بن علی. (1362). تحف‌العقول عن آل رسول(ص). علی‌اکبر غفّاری. قم: مؤسّسة النّشر الإسلامی التّابعة لجماعة المدرّسین بِقُم.
انصاری، مرتضی بن محمّدامین. (1373). صراة النّجاة. ترجمة محمّدحسین فلاّح‌زاده. قم: کنگرة جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد تولّد شیخ اعظم انصاری.
تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمّد. (بی‌تا). الف. غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکَلِم. ترجمة مهدی رجایی. قم: دارالکتب الإسلامی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ . (بی‌تا). ب. غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکَلِم. ترجمة محمّدعلی انصاری قمی. تهران: بی‌نا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ . (1378). غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکَلِم. ترجمة سیّد هاشم رسولی محلاّتی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
جندی، مؤیّدالدّین محمود. (1362). نفحةالرّوح و تحفةالفتوح. به کوشش نجیب مایل هروی. تهران: مولوی.
حرّ عاملی، محمّدبن حسین. (بی‌تا). الف. تفصیل وسائل‌الشّیعة لتحصیل مسائل الشّریعة. قم: مؤسّسة آل‌البیت(ع) لإحیاء التّراث.
ــــــــــــــــــــــــــ . (بی‌تا). ب. جواهرالسّنیّة فی الأحادیثالقدسیّة. بیروت: مؤسّسة الأعلمی للمطبوعات.
حسین‌زاده، علی. (1390). سبک‌های معیار. قم: ادیان.
حق‌شناس، حسین. (1383). بشنو از نی (شرحی بر حکایت‌های مثنوی). قم: مؤسّسة فرهنگی انتشاراتی شاکر.
حویزی، عبدعلیّ‌بن جمعه. (بی‌تا). تفسیر نورالثّقلین. هاشم رسولی. قم: اسماعیلیان.
خوانساری، جمال‌الدّین محمّد. (1366). شرح غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکَلِم. تهران: دانشگاه تهران.
داورپناه، ابوالفضل. (1366). انوار العرفان فی تفسیر القرآن. تهران: کتابخانة صدر.
زمانی، کریم. (1367). فرهنگ لغات نهج‌البلاغه. تهران: کیهان.
سادات، محمّدعلی. (1373). اخلاق اسلامی. تهران: سمت.
سیری در سپهر اخلاق. (1389). به کوشش کانون نشر و ترویج فرهنگ اسلامی حسنات اصفهان. قم: صحیفة خِرَد.
شبّر، عبدالله. (1374). الأخلاق. جواد شبّر. قم: مرکز الغدیر للدّراسات الإسلامیّة.
شیروانی، علی. (1379). اخلاق اسلامی و مبانی نظری آن. قم: دارالفکر.
طبرسی، فضل‌بن حسن. (بی‌تا). مشکاةالأنوار فی غُرَرُ الأخبار. صالح جعفری. نجف اشرف: المکتبة الحیدریّة.
عسکری، حسن‌بن عبدالله. (بی‌تا). الفروق فی اللّغة. بیروت: دار الآفاق الجدیدة.
فیض کاشانی، محمّدبن شاه مرتضی. (1376). المحجّةالبیضاء فی تهذیب‌الإحیاء. علی‌اکبر غفّاری. قم: مؤسّسة النّشر الإسلامی.
قائمی امیری، علی. (بی‌تا). مجموعة بحث‌ها در زمینة خانواده و تربیت کودک. قم: دار التّبلیغ الإسلامی.
قائمی‌مقدّم، محمّدرضا. (1382). روش‌های آسیب‌زا در تربیت از منظر تربیت اسلامی. قم: پژوهشکدة حوزه و دانشگاه.
ــــــــــــــــــــــ . (1391). روش‌های تربیتی در قرآن. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
قرشی بنابی، علی‌اکبر. (1377). مفردات نهج‌البلاغه. محمّدحسین بکایی. تهران: مؤسّسة فرهنگ نشر قبله.
قلعه‌جی، محمّد رواش. (بی‌تا). الموسوعة الفقهیة المیسرة. بیروت: دار النّفایس.
قمی، عبّاس. (بی‌تا). سفینةالبحار و مدینةالحکم. قم: اسوه.
کلینی، محمّدبن یعقوب. (بی‌تا). الکافی. علی‌اکبر غفّاری. تهران: دار الکتب الإسلامیّة.
لطف‌آبادی، حسین. (1380). عواطف و هویّت نوجوانان و جوانان. تهران: نسل سوم.
مجلسی، محمّدباقر. (بی‌تا). بحار الانوار. محمّدباقر محمودی. بیروت: دار احیاء التّراث العربی.
محمّدی ری‌شهری، محمّد. (1379). میزان الحکمه. قم: مؤسّسة علمی و فرهنگی دار الحدیث سازمان چاپ و نشر.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (1379). تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الإسلامیّة.
نراقی، احمد. (1378). معراج‌السّعاده. قم: هجرت.
نراقی، مهدی. (بی‌تا). جامع السّعادات. به کوشش محمّد کلانتر. بیروت: مؤسّسة الأعلمی للمطبوعات.
ورّام، مسعودبن عیسی. (بی‌تا). تنبیه الخواطر و نزهةالنّواظر. قم: مکتبة الفقیه.
هاشمی شاهرودی، محمود. (بی‌تا). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع). قم: مؤسّسة دایرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع).


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اقدام پژوهشی


اقدام پژوهشیآماده


روش های عاطفی آسیب زا در تربیت با تکیه بر آیات قرآن کریم و احادیث ائمه


فایل ورد


فایل wordمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت سود تقسیم نشده و سود سهام

پاورپوینت درباره عوامل مؤثر بر محتوا در روابط عمومی

دانلود مقاله در مورد اسانسگیریدانلود پاورپوینت چگالی