دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت آموزش بهداشت - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت آموزش بهداشت

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت آموزش بهداشت آموزش بهداشت:Health Education:حرفه ای است که در رابطه با تسهیل رفتارهای بهداشتی فعالیت میکند. تعاریف متعدد:فعالیت ارتباطی به منظور افزایش سلامت مثبت و پیشگیری یا کاهش عدم سلامت در افراد و گروهها ،از طریق تاثیر گذاری بر باورها،نگرشها و رفتار کسانی که دارای قدرت و وجه اجتماعی هستند (دونی،فایف و تاناهیل1990) - از عوامل پیشرفت جامعهدر هر جایگاهی برای ایجاد تغییر رفتاری موثر نیارمند تداوم طرح ریزی شده تجارب و فعالیتها با همکاری منبعی است که به آداب و رسوم پیشین گروههای خاص تخصیص داده شده است.آموزش یکی از فعالیتهای اساسی در بهداشت عمومیبایستی زمینه های فرهنگی و اجتماعی را در نظر بگیرد.مفهوم آموزش بهداشت:لوریک(1985): مداخلات طرح ریزی شده ایست که منجر به سلامتی میشود و هدف آن تغییرات رفتاری داوطلبانه است.وود(1926):مجموعه تجربیاتی است که تاثیر مثبت بر عادات ،طرز تلقی و دانش مربوط به بهداشت فردی و اجتماعی و نژادی دارد.آموزش بهداشت استفاده از دانش زیستی،بهداشتی ،اجتماعی و تربیتی برای کار با مردم به منظور ایجتد تغییر رفتار در جهت بهبود سلامت جسمی روانی اجتماعی آنان است.آموزش بهداشت :بکار بردن روشهای آموزشی برای تغییر الگوهای رفتاری در اجتماع تا مردم بتوانند سطح رفاه و سلامتی خود را عملا بالا ببرند و از خدمات بهداشتی و درمانی به بهترین نحو ممکن استفاده کنند.تشکیل فرصتهای آگاهانه ساختار یافته برای یادگیری ،مستلزم گونه ای از ارتباط که جهت بهبود سواد بهداشتی ،مشتمل بر بهبود دانش و توسعه مهارتهای زندگی بوده و منجربه سلامت شخص و جامعه میگردد(WHO 1998 ) .هر گونه ترکیب برنامه ریزی شده تجارب یادگیری که جهت مستعد سازی ،قادر سازی و تقویت رفتار داوطلبانه منجر به سلامتی در افراد ،گروهها یا جوامع طراحیگردد(گرین و کروتر2005). پس با توجه به تعاریف:1-آموزش بهداشت یک عملکرد منظم و برنامه ریزی شده است که میتواند کیفیت علمی به آن بدهد.2-عرضه آموزش بهداشت مستلزم مجموعه ای از روشهاست نه فقط یک روشمهارتها Skills :در اجرای هر عملی ،مجموعه ای از مهارتهای روانی –حرکتی مورد نیاز است. 7 دسته مهارت :1-ادراک : توانایی کاربرد راهنماهای حسی جهت هدایت فعالیت حرکتی2-آمادگی:برای عمل شامل آمادگی ذهنی3-پاسخ هدایت شده:مراحل اولیه یادگیری یک مهارت پیچیده که شامل تقلید،آزمایش و خطا میباشد.4-سازوکار:پاسخهای آموخته شده به صورت عادت در میآیند و حرکات را میتوان با قدری اعتماد و تبحر انجام داد.5-پاسخهای آشکار پیچیده :عملکرد بدون تردید ،اجرای خودکار6-تطتبق:مهارتها بخوبی توسعه یافته اند و شخص میتواند الگوی حرکتی را جهت برآوردن الزامات خاص ،تعدیل نماید.7-ایجاد:شخص الگوهای حرکتی جدیدی را متناسب با وضعیت یا مسئله خاص بوجود می آورد.سواد بهداشتی :1-سواد خواندن و نوشتن2-سواد مربوط به علم و فنآوری3-سواد اجتماعی/مدنی :موجب توانمند نمودن افراد جهت درگیری در گفتگو و تصمیم گیری میشود. این نوع سواد شامل مهارت تعبیر و تفسیر رسانه ای و فهمیدن عملکردهای مدنی و قانونی میباشد.4- سواد فرهنگی : درک عقاید و آداب و رسوم جمعی ،دیدگاههای جهانی و روابط هویت اجتماعی جهت تفسیر و تولید اطلاعات بهداشتی-باورها :اعتقاد به درستی یا حقیقت یک پدیده-نگرشها : احساسات نسبتا پایدار ،تمایلات یا مجموعه ای از باورهای هدایت شده به سمت یک ایده ،شی ء ،شخص یا موقعیت هستند. و باورهای همراه با یک جزء ارزشیابی کننده میباشد.دارای یک جزء عاطفی است وآنچه را که شخص دوست دارد یا مایل نیست انجام دهد را نشان میدهد.-ارزشها : مجموعه ای از باورها ،و نگرشها ، تشکیل دهنده یک نظام ارزشی است . بسیج جامعه Community mobolization: کار با جامعه مبنایی برای کاربرد آموزش بهداشت بشمار میرود.اولین گام بسیج جامعه است که مستلزم ترغیب اعضای جامعه جهت حضور یا مشارکت در هر نوعفعالیت برنامه ریزی شده توسط آموزشگر بهداشت میباشد. هدف افزایش هشیاری مردم در مورد یک مسئله مشخص در سطح جامعه است.سازماندهی جامعه :-مشارکت جامعه-توسعه جامعه : تغییر در سلامت و سایر موضوعات رخ میدهد.-توانمند سازی :-شبکه سازی :تشکیل روابط به هم وابسته با افراد ،گروهها و سازمانها در سلامت-ائتلاف سازی : coalition building :-حمایت همه جانبه :لابی کردن (جبهه گیری):-توسعه سیاسی:-قانونگذاری :-توسعه هنجارهای اجتماعیدر برنامه ریزی به نکات زیر توجه شود:1-افراد نیازهای متفاوت دارند2-آموزش بر اساس دانش ،آگاهی و رسوم و عادات فراگیرندگان3-انعطاف پذیری برنامه4-کلیه مسائل بهداشتی برنامه ریزی و ارزشیابی شوند5-مستلزم همکاری گروهی و بین بخشی و کوشش* در مرحله آموزش بهداشت آموزش دهنده نقش سازمان دهنده،رهبر،تسهیل کننده،همره،مشاهده کننده،ارزیاب را دارد.گامهای تسهیل کننده شامل:1- تعیین فراگیران: از نظر سن،شرایط فرهنگی، سطح آموزش،نگرشهای بهداشتی2- تعیین موضوع:تعیین حیطه های آموزشی وهدف گروه (ارتقای سطح زندگی،کسب مهارتهای جدید،مشارکت در فعالیتها،آموزش استراتژیهای جدید برای خود مدیریتی بمنظور تطابق با بحرانها و ایجاد حمایت برای تغییرات رفتاری)3- تنظیم اهداف یادگیری:دارای شرایط،معیار و فعل رفتاری باشد.4- تنظیم محتوای برنامه های آموزشی:مطابق با نیاز فراگیرندگان وبرنامه های خدماتی است.برنامه ها باید دارای توالی منطقی باشند.موادآموزشی باید ایجاد تفکر خلاق و مباحثه نماید .نقش سرپرست گروه اینجا تسهیل کننده و مشکل گشا است.5- ارزیابی:به منظور بررسی حصول اهداف یادگیری استاصول آموزش بهداشت:1-آشنایی با اطلاعات دموگرافیک فراگیرندگان2-آشنایی با فرهنگ ،عقاید و مذهب افراد3-افراد شاخص جامعه (بخصوص در زمان موانع فرهنگی ،مذهبی و..... )4-سنجش نیازهای آموزشی و اولویت نیازها5-بحث آزادانه راجع به مسائل بهداشتی و طریقه رفع آنها ،بیان نکات مثبت و منفی مشکل و پیشنهاد راه حل مناسب6-آموزش فرآیندی است برای رشد ذهن و شخصیت7-ارتباط دو طرفه قوی در آموزش و مشارکت فعال فراگیران8-تسلط کامل آموزش دهنده در مورد مباحث آموزشی9-رعایت نکات زیر در آموزش ضروری است-استفاده از روشهای مختلف تدریسشامل 21 اسلاید POWERPOINT

دانلود پاورپوینت آموزش بهداشت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پی سی دانلود: نرم افزار، فیلم، بازی، کتاب، آموزش و …

دانلود رایگان نرم افزار، فیلم، موزیک، کتاب، آموزش، بازی و برنامه موبایل؛ همه و همه در ...

دانلود اسلایدهای آموزشی پرستاری پاورپوینت | …

یکی از نقش های مهم پرستاران، نقش و وظیفه آموزشی آنهاست. پرستاری مانند دیگر رشته های ...

کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش …

کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش گوسفند کاروفناوری پودمان نگه داری از ...

مرجع پاورپوینت و قالب پاورپوینت

پاورپوینت درس دوم پایه سوم ابتدایی (آموزش خوراکی ها) دانلود پاور پوینت صدا آموز سال ...

پاورپوینت و اسلایدهای عــلوم تجربی پایه هشتم (دوم …

دانلود رایگان نرم افزار - اس ام اس جدید جوک خنده دار داستان کوتاه جذاب متن تبریک تولد ...

مرجع پاورپوینت و قالب پاورپوینت

پاورپوینت درس دوم پایه سوم ابتدایی (آموزش خوراکی ها) دانلود پاور پوینت صدا آموز سال ...

موژ مهندسی بهداشت محیط زیست ایمنی

بررسی بهداشت محیط Environmental Heath,بهداشت ایمنی محیط زیست Health Safety Environment-HSE,بهداشت حرفه ای ...

ppt – بانک پاورپوینت ایران

آموزش پاورپوینت ایجاد نمایش های وب برای پاورپوینت. می توان از Web برای دسترسی به نمایش ...

پاورپوینتآموزش اکسل 1 ( Excel ) ” : ppt – بانک ...

فایل پاورپوینتآموزش اکسل ۱ ( Excel ) ” جهت دانلود بر روی لینک های زیر کلیک کنید : لینک ...

دانلود قالب پاورپوینت - graphiran.com

مرجع آموزش فتوشاپ، طراحی و دانلود منابع گرافیک مانند عکس های شاتر استوک،کارت ویزیت ...

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

کاربران ارجمند، سلام و عرض ادب خداوند را شاکریم که براساس سند تحوّل بنیادین آموزش و ...

پاورپوینت و اسلایدهای عــلوم تجربی پایه هشتم (دوم …

دانلود رایگان نرم افزار - اس ام اس جدید جوک خنده دار داستان کوتاه جذاب متن تبریک تولد ...

کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش …

کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش گوسفند کاروفناوری پودمان نگه داری از ...

قالب های Powerpoint | گرافیران - دانلود، آموزش

مرجع آموزش فتوشاپ، طراحی و دانلود منابع گرافیک مانند عکس های شاتر استوک،کارت ویزیت ...

مرجع پاورپوینت و قالب پاورپوینت

پاورپوینت درس دوم پایه سوم ابتدایی (آموزش خوراکی ها) دانلود پاور پوینت صدا آموز سال ...

استراتژي هاي درماني سرطان پستان و تومور ماركرها 50 اسلاید

پاورپوینت جمع بندي تحليل فضا

دانلود مقاله و تحقیق درباره فلسفه وحي و نبوت

تحقیق در مورد ریاضیات در زندگی و عمل

امام زمان عكس

تحقیق درباره آثار هنري ايران

پاورپوینت اعتصاب و تأثیر آن بر روند جامعه.PPT

مقاله درباره حسد و جنبه های اخلاقی آن

تحقیق در مورد بازیافت

پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) فرم بلند 40 سوالی - 5 برگ ورد